Ζουζουνοεξολοθρευτής
Ζουζουνοεξολοθρευτής.jpg

Σχολή: Κηπουρικής Σχολή Κηπουρικής.png
Ενέργεια: 15
Τύπος: Ξόρκια Παρασίτων.png
Κείμενο Ξορκιού: Αποτροπή.png Ζουζούνι.png 1ου και 2ου βαθμού

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο Κηπουρικής 2
Το μαθαίνεις από:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.