Εξαγνιστικό Γούρι
Εξαγνιστικό Γούρι.jpg

Σχολή: Καταιγίδας Σχολή Καταιγίδας.png
Βόλοι: 0
Ακρίβεια: 100%
Τύπος: Χειραγώγηση.png
Κείμενο Ξορκιού: Αφαίρεσε 1 αρνητική Γούρι.png

Απαιτούμενα:

 Τέλος Κροκοτοπίας

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.