Εξαγνιστική Προστασία
Εξαγνιστική Προστασία.jpg

Σχολή: Μύθου Σχολή Μύθου.png
Βόλοι: 0
Ακρίβεια: 100%
Τύπος: Χειραγώγηση.png
Κείμενο Ξορκιού: Αφαίρεση 1 αρνητικών Παγίδα.png

Απαιτούμενα:

 Τέλος Κροκοτοπίας

Information.svg Λάθος Εταιρείας
Στην παρούσα σελίδα υπάρχει κάποιο λάθος της Gameforge (Η περιγραφή έχει τυπογραφικό λάθος). Όταν αυτό διορθωθεί από την εταιρεία και η σελίδα ενημερωθεί, αφαιρέστε το πρότυπο.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.