Εξαέρωση
Εξαέρωση.jpg

Σχολή: Μύθου Σχολή Μύθου.png
Βόλοι: 2
Ακρίβεια: 100%
Τύπος: Γούρι.png
Κείμενο Ξορκιού: Διάλυση (εικονίδιο).png επόμενο Εξερχόμενο.png Μύθος.png

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο 22
Το μαθαίνεις από:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.