Ελικοειδή Φαντάσματα
Ελικοειδή Φαντάσματα.jpg

Πληροφορίες Αποστολής


Για να ξεκινήσει κάποιος την αποστολή πρέπει να είναι τουλάχιστον επίπεδο 5. Η παρούσα αποστολή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια του event του Halloween. Με την παρούσα αποστολή οι μάγοι αποκτούν πρόσβαση στους πύργους του Halloween: Πύργος Μαθητευόμενων, Ειδικός Πύργος και Πύργος Μάγιστρων.

Απαιτεί:

Ξεκλειδώνει:

Παραλαβή από:

Τζακ Χάλοου (εικονίδιο).png Τζακ Χάλοου

Μαγούπολη, Το Πάρκο

Παράδοση σε:

Μάλορν Άσθορν (εικονίδιο).png Μάλορν Άσθορν

Μαγούπολη, Ράβενγουντ

Στόχοι:


Μίλα με Μάλορν Άσθορν
Ανταμοιβές:
Χρυσός.png
10
Κάρτα Θησαυρού.png
Μαύρη Γάτα

Διάλογος


Ελικοειδή Φαντάσματα διάλογος 1.jpg
Ελικοειδή Φαντάσματα διάλογος 2.jpg
Ελικοειδή Φαντάσματα διάλογος 3.jpg
Ελικοειδή Φαντάσματα διάλογος 4.jpg
Ελικοειδή Φαντάσματα διάλογος 5.jpg
Ελικοειδή Φαντάσματα διάλογος 6.jpg

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.