Εκστρατεία-Φανταστικό Ταξίδι
Εκστρατεία-Φανταστικό Ταξίδι.png
Καμία ΔημοπρασίαTύπος:Εξωτερικά
Δημοπρασία:Όχι
Ανταλλαγή:Ναι
Τιμή Πώλησης στον Έμπορο:5000Χρυσός.png
Ψάρια:
Δάσκαλος Σχολής Ψαρέματος.png Το συγκεκριμένο μπουντρούμι μπορεί να αγοραστεί από την αρχική σελίδα του παιχνιδιού. Εξωτερικά έχει κύκλους μπουντρουμιού, και μπαίνοντας ξεκινάει η αποστολή Φανταστικό Ταξίδι Ερεύνας. Στο τέλος οι μάγοι αποκτούν ένα Ελιξήριο Ευτυχίας Κουστό.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.