Δώρο Μάνα
Δώρο Μάνα.png

Αυτό το ταλέντο μπορεί να φτάσει έως +139 Μάνα.png με την βοήθεια ταλέντων που ανεβάζουν τα στατιστικά του κατοικιδίου.

Είδος:Ταλέντο
Σπανιότητα:Σπάνιο
Επίδραση:Δίνει από +1 έως +99 (+100 μέγιστο) Μάνα.png 
Υπολογισμός:(2* Νους.png +2* Θέληση.png + Ισχύς.png )*6/75
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.