Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα
Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 180 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού ήλιος.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

5

Μυγοσκοτώστρα ή Μικρό Ηλιόπτηνο+++

Εμπειρία:
 100 Ώριμο
 1000 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 6

Πρόκληση: 6

Μέγεθος: Μεγάλο(Μαγικό)

Βαθμός Κηπουρού:

Πεπειραμένος (7)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 59 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 111 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 432 Ώρες

Προτιμήσεις:

Ακαταμάχητη Μυγοσκοτώστρα
Βασιλικό Άγαλμα Δράκου
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Θανάσιμη Μυγοσκοτώστρα
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Παγωμένη Μυγοσκοτώστρα
Πικραλίδα
Πορτοκαλί Πικραλίδα
Ροζ Πικραλίδα
Σελεστιανή Σφαίρα της Ισχύος
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~22Ω 30λ με ~30Ω

Πιθανότητα Χρυσού
Πιθανότητα Κάρτας Θησαυρού
1 Αγοραστό Αντιδραστήριο (Πετράδι/Μπουκαλάκι)
Πιθανότητα ενός Αντιδραστηρίου Συγκομιδής
Πιθανότητα Σπόρου Δράκου-Σκυλάκι
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
2-3 Κάρτες Θησαυρού
1 Αγοραστό Αντιδραστήριο (Πετράδι/Μπουκαλάκι)
2-3 Αντιδραστήρια Συγκομιδής
Πιθανότητα Κλήματος ή Πλεκτού Κλήματος
Πιθανότητα ενός Μέγα Σνακ
Πιθανότητα οποιαδήποτε Σπόρου Δράκου-Σκυλάκι
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Πικραλίδα, Πορτοκαλί Πικραλίδα, Ροζ Πικραλίδα, Θανάσιμη Μυγοσκοτώστρα, Παγωμένη Μυγοσκοτώστρα, Ακαταμάχητη Μυγοσκοτώστρα
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Σελεστιανή Σφαίρα της Ισχύος, Βασιλικό Άγαλμα Δράκου, Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.