Δράκος-Σκυλάκι
Δράκος-Σκυλάκι.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 30 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 2 Ώριμο
 20 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 1

Πρόκληση: 1

Μέγεθος: Μεγάλο

Βαθμός Κηπουρού:

Μαθητευόμενος (3)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 15 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 32:15 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 80:45 Ώρες

Προτιμήσεις:

Ακαταμάχητη Μυγοσκοτώστρα
Βασιλικό Άγαλμα Δράκου
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Θανάσιμη Μυγοσκοτώστρα
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Παγωμένη Μυγοσκοτώστρα
Πικραλίδα
Πορτοκαλί Πικραλίδα
Ροζ Πικραλίδα
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~35Ω με ~43Ω 30λ

Πιθανότητα Χρυσού
1 Αντιδραστήριο (Πετράδια)

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
3 Αντιδραστήρια (τα 2 είναι πετράδια)
Πιθανότητα Σπόρου Δράκου-Σκυλάκι ή Φλεγόμενο Δράκο-Σκυλάκι, Σπάνια Πιθανότητα Υπερδράκος Σκυλάκι

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Πικραλίδα, Πορτοκαλί Πικραλίδα, Ροζ Πικραλίδα, Θανάσιμη Μυγοσκοτώστρα, Παγωμένη Μυγοσκοτώστρα, Ακαταμάχητη Μυγοσκοτώστρα
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Βασιλικό Άγαλμα Δράκου, Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.