Διαβολικό Λαγωνικό
Διαβολικό Λαγωνικό.png

Σχολή: Πυρός Σχολή Πυρός.png
Βόλοι: Χ
Ακρίβεια: 75%
Τύπος: Ζημιά.png
Κείμενο Ξορκιού: 130 Πυρ.png Ζημιά.png ανά Λευκός Βόλος.png για 3 Γύροι.png

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο 18
Σύνδεση
Απαιτείται σε:

Δάσκαλος PvP.png Ένα χρήσιμο ξόρκι για επίπεδα 30-60 επίπεδο,καθώς το επίπεδο της ζωής δεν είναι μεγάλο και με μια καλή συγκομιδή βόλων μπορείτε να απειλήσετε άμεσα τον αντίπαλο σας,με τη βοήθεια της μακροπρόθεσμης ζημιάς.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.