Δημιοπτέρυγος
Δημιοπτέρυγος.png


Περιγραφή:

Η ζωή του είναι αφιερωμένη στον θάνατο. Στον θάνατο των άλλων. Θα βρεις αυτό το ψάρι στο Κάστρο Σκοτεινόβαλτου. Πρόσεχε το κεφάλι σου!

Σχολή: Θανάτου Σχολή Θανάτου.png
Επίπεδο: 2
Ενυδρείο: Κανονικό Ενυδρείο
Ελάχιστο Μέγεθος Κανονικού: 10
Ελάχιστο Μέγεθος Ψαρούκλας: 40
Εμπειρία: 1.500 / 15
Σπανιότητα: Κοινό
Τιμή Πώλησης
Ενδεικτική Τιμή Ψαράκι/Ψαρούκλας
  1,550 Χρυσό
Ενδεικτική Τιμή Κανονικού:
  1,050
Μπορεί να πιαστεί σε:

Μαγούπολη
Κάστρο Σκοτεινόβαλτου

Δάσκαλος Σχολής Ψαρέματος.png Στην ίδια περιοχή έχουμε άλλο ένα θανάτου αλλά κατηγορίας 1. Άρα εύκολα κάνουμε έλξη κατηγορίας θανάτου και μετά έλξη κατηγορίας 2 και όποιο μείνει θα είναι αυτό.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.