Δεσπαράγγι
Δεσπαράγγι.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 30 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Πωλείται από:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μέλισσες.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

1

Κεραυνός Ζουζουνιών ή Τσουχτερό Εντομοσπρέι ή Απόλυτο Εντομοσπρέι+++

Εμπειρία:
 2 Ώριμο
 20 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 1

Πρόκληση: 1

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Αρχάριος (1)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 13 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 28 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 156:45 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δρακοκρανίο
Καροτάκια
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Σπασμένη Ρίζα
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Γελό-δελος
Ροζ Γελό-δελος

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~44Ω 30λ με ~52Ω 45λ

Πιθανότητα Χρυσού
Πιθανότητα 1 Κάρτας Θησαυρού
Πιθανότητα Σπασμένης Ρίζας
Πιθανότητα Σπόρου Δεσπαραγγιού ή Λευκού Δεσπαραγγιού

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
2 Κάρτες Θυσαυρού (σχεδόν πάντα 1 Επίδραση σε Τσιράκι)
Πιθανότητα Σπόρου Δεσπαραγγιού

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Καροτάκια, Σπασμένη Ρίζα, Δρακοκρανίο
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Γελό-δελος, Ροζ Γελό-δελος, Βρομερόχορτα


Αμοιβές από Θερισμό

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.