Δαιμόνια Χιονομπίζελα
Δαιμόνια Χιονομπίζελα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 90 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Πωλείται από:
Βρίσκεται σε:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Εμπειρία:
 5 Ώριμο
 50 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 2

Πρόκληση: 3

Μέγεθος: Μεσαίο

Βαθμός Κηπουρού:

Μυημένος (4)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 6 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 20 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 72:45 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δρακοκρανίο
Μελοδρέπανο
Ξωτικό
Οβελίσκος Χιονονιφάδας
Πάντακιαιώνια
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~28Ω 30λ με ~37Ω 15λ

Χρυσός
Πιθανότητα Κάρτας Θησαυρού
Πιθανότητα Αντιδραστηρίου
Πιθανότητα Σπόρου Δαιμόνιων Χιονομπίζελων

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
1-3 Κάρτες Θησαυρού
Πιθανότητα Αντιδραστηρίου
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα Σπόρου Δαιμόνιων Χιονομπίζελων

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Μελοδρέπανο, Δρακοκρανίο
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Ξωτικό, Οβελίσκος Χιονονιφάδας
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα

Άγνωστο: Πάντακιαιώνια


Αμοιβές από Θερισμό

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.