Γκαργκοϊλόψαρο
Γκαργκοϊλόψαρο.png


Περιγραφή:

Κάνουν ό,τι μπορούν, για να εξορκίσουν τα κακά πνεύματα από τα νερά του Σκοτεινόβαλτου. Δυστυχώς δεν έχουν μεγάλη επιτυχία.

Σχολή: Καταιγίδας Σχολή Καταιγίδας.png
Επίπεδο: 2
Ενυδρείο: Κανονικό Ενυδρείο
Ελάχιστο Μέγεθος Κανονικού: 20
Ελάχιστο Μέγεθος Ψαρούκλας: 40
Εμπειρία: 1.900 / 19
Σπανιότητα: Σπάνιο
Τιμή Πώλησης
Ενδεικτική Τιμή Ψαράκι/Ψαρούκλας
  4,995 Χρυσό
Ενδεικτική Τιμή Κανονικού:
  2,600
Μπορεί να πιαστεί σε:

Μαγούπολη
Κάστρο Σκοτεινόβαλτου

Ζαφάρια
Νεκροταφείο Ελεφάντων

Δάσκαλος Σχολής Ψαρέματος.png Το καλύτερο μέρος είναι το Κάστρο Σκοτεινόβαλτου. Εκεί υπάρχει και το ρευματόψαρο επιπέδου 1. Άρα μια απλή έλξη σχολής καταιγίδας και μια απλή έλξη κατηγορίας 1 ψαριών ή με μια απλή προβολή ψαριών κατηγορίας 1 , θα βρούμε εύκολα το ψάρι αυτό.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.