Γελό-δελος
Γελό-δελος.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 30 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Πωλείται από:
Βρίσκεται σε:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού ήλιος.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Εμπειρία:
 2 Ώριμο
 20 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 1

Πρόκληση: 1

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Νεόφυτος (2)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 14 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 30:30 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 58:45 Ώρες

Προτιμήσεις:

Άγαλμα Υδροτυφλοπόντικα
Βασιλιάς Πάρσλεϊ
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Συντριβάνι-Ψάρι
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Δεσπαράγγι
Λευκό Δεσπαράγγι

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~24Ω 45λ με ~33Ω

Πιθανότητα Χρυσού
1 Κάρτα Θησαυρού (μονή τύπου ασπίδα μόνο)
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα 1 Σπόρου Γελό-δελου

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
3 Κάρτες Θυσαυρού
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα 1 Γελό-δελου ή Ροζ Γελό-δελου

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Βασιλιάς Πάρσλεϊ, Συντριβάνι-Ψάρι
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
+30%: Άγαλμα Υδροτυφλοπόντικα
-25%: Δεσπαράγγι, Λευκό Δεσπαράγγι, Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.