Βιολετί Μούρο
Βιολετί Μούρο.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 180 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού μέλισσες.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 100 Ώριμο
 1000 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 6

Πρόκληση: 6

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Νεόφυτος (2)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 56 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 104 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 432 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βιολετί Καμπανούλα
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Κίτρινη Καμπανούλα
Καμπανούλα
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Πορτοκαλί Καμπανούλα
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Ακαταμάχητη Μυγοσκοτώστρα
Βρομερόχορτα
Θανάσιμη Μυγοσκοτώστρα
Παγωμένη Μυγοσκοτώστρα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~22Ω με ~29Ω 30λ

Χρυσός
1 Σπόρο από:
Μπλε Μούρο, Άστατη Πίκλα, Χελεφάντινα Αφτιά, Πορτοκαλί Πικραλίδα, Ακαταμάχητη Μυγοσκοτώστρα, Κίτρινη Καμπανούλα
Πιθανότητα 1 Σπόρου από:
Θανάσιμα Χελεφάντινα Αφτιά, Παγωμένη Μυγοσκοτώστρα, Σύκο Νίντζα, Αμπέλι Τρομπετών
Πιθανότητα Μπονσάι του Γιουκάι

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
3-4 Σπόροι
Πιθανότητα Σπόρου Υπερμούρων
Πιθανότητα Κλήματος
Πιθανότητα Πλεκτού Κλήματος
Πιθανότητα Μπονσάι του Γιουκάι

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Καμπανούλα, Πορτοκαλί Καμπανούλα, Βιολετί Καμπανούλα, Κίτρινη Καμπανούλα, Ξωτικό
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Θανάσιμη Μυγοσκοτώστρα, Παγωμένη Μυγοσκοτώστρα, Ακαταμάχητη Μυγοσκοτώστρα, Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.