Βασιλιάς Αρκτούρος (πάγου)
Βασιλιάς Αρκτούρος (πάγου).jpg

Σχολή: Πάγου Σχολή Πάγου.png
Βόλοι: 8
Ακρίβεια: 80%
Τύπος: Ζημιά.png
Κείμενο Ξορκιού: 725 Πάγος.png Ζημιά.png & 10% Πάγος.png Διάτρηση (εικονίδιο).png & +1 Λευκός Βόλος.png

Απαιτούμενα:
 Επίπεδο 85

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.