Βασιλιάς Αρκτούρος (Ισορροπίας)
Βασιλιάς Αρκτούρος (Ισορροπίας).jpg

Σχολή: Ισορροπίας Σχολή Ισορροπίας.png
Βόλοι: 8
Ακρίβεια: 85%
Τύπος:  Ζημιά.png 
Κείμενο Ξορκιού: 725 Ισορροπία.png Ζημιά.png -40% Ζημιά.png και +10% Ισορροπία.png Διάτρηση (εικονίδιο).png 

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο 85

Δάσκαλος PvP.png Χρήσιμο για επίπεδα 85-100,καθώς έχει καλή ζημιά και επιπλέον προσθέτει -40% στον αντίπαλο σας,ποσοστό που θα μειώσει κατά πολύ την επόμενη επίθεση του αντιπάλου σας.Επίσης,το ότι σας παρέχει έξτρα δόρυ 10% διάτρησης,μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για έναν Ισορροπιστή.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.