Βαμπιροκαροτάκια
Βαμπιροκαροτάκια.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 120 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Εμπειρία:
 25 Ώριμο
 250 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 3

Πρόκληση: 4

Μέγεθος: Μεσαίο

Βαθμός Κηπουρού:

Μαθητευόμενος (3)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 24 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 42:45 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 168 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βασιλιάς Πάρσλεϊ
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Ξωτικό
Ταφόπλακα Σκοτεινόβαλτου
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Κάκτος Αυτιά Λαγού

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Χρυσός
Πιθανότητα Σνακ
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
2 Σνακς
Πιθανότητα Σπόρου

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Ταφόπλακα Σκοτεινόβαλτου, Βασιλιάς Πάρσλεϊ
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Κάκτος Αυτιά Λαγού, Βρομερόχορτα


Αμοιβές από Θερισμό

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.