Ασπίδα Τσιρακιού
Ασπίδα Τσιρακιού.jpg

Σχολή: Μύθου Σχολή Μύθου.png
Βόλοι: 0
Ακρίβεια: 100%
Τύπος: Ασπίδα.png
Κείμενο Ξορκιού: -70% στο επόμενο Ζημιά.png Μόνο στο Τσιράκι.png

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο 10
Το μαθαίνεις από:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.