Αμπέλι Τρομπετών
Αμπέλι Τρομπετών.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 120 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού ήλιος.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

5

Μυγοσκοτώστρα ή Μικρό Ηλιόπτηνο+++

Εμπειρία:
 20 Ώριμο
 200 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 4

Πρόκληση: 4

Μέγεθος: Μεσαίο(Μαγικό)

Βαθμός Κηπουρού:

Προχωρημένος (6)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 48 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 87 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 288 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βασιλιάς Πάρσλεϊ
Βοτανικός Κήπος
Γκονγκ του Όνι
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Διακοσμητικό Γκονγκ
Θανάσιμα Χελεφάντινα Αφτιά
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Υπερχελεφάντινα Αφτιά
Φάρμα
Χελεφάντινα Αφτιά

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Καροτάκια

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~18Ω με ~22Ω 45λ

Πιθανότητα Χρυσού
1 Κάρτα Θησαυρού ή 1 Αντιδραστήριο
Πιθανότητα Σπόρου Αμπέλι Τρομπετών

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
1 Κάρτα Θησαυρού ή 1 Αντιδραστήριο
Πιθανότητα Σπόρου Αμπέλι Τρομπετών
Πιθανότητα Σπόρου Ασημένιου Αμπελιού Τρομπετών
Πιθανότητα Σπόρου Υπεραμπελιού Τρομπετών

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Θανάσιμα Χελεφάντινα Αφτιά, Διακοσμητικό Γκονγκ, Χελεφάντινα Αφτιά, Βασιλιάς Πάρσλεϊ, Υπερχελεφάντινα Αφτιά
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γκονγκ του Όνι, Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Καροτάκια, Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.