Αμμοσκώληκας
Αμμοσκώληκας.jpg

Σχολή: Ισορροπίας Σχολή Ισορροπίας.png
Βόλοι: 4
Βόλοι Σκιάς: 1
Ακρίβεια: 80%
Τύπος:  Ομαδικό.png 
Κείμενο Ξορκιού: Κάνει 1020 Ισορροπία.png Ζημιά.png σε Όλους τους Εχθρούς.png 

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο 118

Δάσκαλος PvP.png Το ξόρκι είναι 2 σε 1,καθώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε ως ατομικό και να κάνετε εστίαση στην ζημιά του ξορκιού είτε να το "σπάσετε" σε όλους τους αντιπάλους και ταυτόχρονα να διαιρεθεί και η αρχική ζημιά.
Information.svg Λάθος Εταιρείας
Στην παρούσα σελίδα υπάρχει κάποιο λάθος της Gameforge (Η περιγραφή είναι ελλιπής). Όταν αυτό διορθωθεί από την εταιρεία και η σελίδα ενημερωθεί, αφαιρέστε το πρότυπο.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.