Αλιγατοραχλαδιά
Αλιγατοραχλαδιά.png
Κορώνα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Όχι
Τιμή Αγοράς 1.500 Κορώνα.png
Τιμή Πώλησης 210 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού ήλιος.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 300 Ώριμο
 3.000 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 7

Πρόκληση: 7

Μέγεθος: Μεγάλο

Βαθμός Κηπουρού:

Μαθητευόμενος (3)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 48 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 96 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 384 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα
Ξωτικό
Συντριβάνι-Ψάρι
Φάρμα
Φλεγόμενος Δράκος-Σκυλάκι

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Πορτοκαλί Πικραλίδα
Ροζ Πικραλίδα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Χρυσός
2 Κάρτες Θησαυρού (όχι Κροκενκαμέν ή Κροκοπάτρα (Με επίθεση 830))
1 Σνακ

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
2 Κάρτες Θησαυρού
1-2 Σνακ
1 Σπόρο Αλιγατοραχλαδιάς

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
+20%: Ξωτικό
+15%: Φάρμα, Βοτανικός Κήπος
+10%: Φλεγόμενος Δράκος-Σκυλάκι, Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα, Συντριβάνι-Ψάρι
-25%: Πορτοκαλί Πικραλίδα, Ροζ Πικραλίδα, Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.