Αλάθητο
Αλάθητο.png

Σχολή: Άστρων Σχολή Άστρων.png
Βόλοι: 0
Ακρίβεια: 100%
Τύπος: Αύρα.png
Κείμενο Ξορκιού: +15% Ευστοχία.png και +15% Διάτρηση (εικονίδιο).png για 4 Γύροι.png
Το ξόρκι μπορεί να αγοραστεί με Πόντους Εκπαίδευσης

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο 54
Απαιτείται σε:

Το μαθαίνεις από:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.