Ακλόνητο (+40 σβελτάδα)
Ακλόνητο (+40 σβελτάδα).png

Αυτό το ταλέντο ανεβάζει τα στατιστικά του κατοικιδίου.

Είδος:Ταλέντο
Σπανιότητα:Ασυνήθιστο
Επίδραση:Δίνει +40 Σβελτάδα.png 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.