Αγγελοβελανιδιά
Αγγελοβελανιδιά.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Όχι
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού ήλιος.pngΑνάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 150 Ώριμο
 1500 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 4

Πρόκληση: 4

Μέγεθος: Μεγάλο

Βαθμός Κηπουρού:

Νεόφυτος (2)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 24 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 144 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 168 Ώρες

Προτιμήσεις:

Άνθος Λοτού
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Κίτρινη Καμπανούλα
Καμπανούλα
Ξωτικό
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Χρυσός
1 Κάρτα Θησαυρού (όχι Κρίση)
1 Σνακ

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
1 Κάρτα Θησαυρού
1 Σνακ
Σπόρος Αγγελοβελανιδιά

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
+15%: Φάρμα, Βοτανικός Κήπος
+10%: Άνθος Λοτού, Ξωτικό, Κίτρινη Καμπανούλα, Καμπανούλα
-25%: Βρομερόχορτα


Αμοιβές από Θερισμό

Χρυσό:
 70-139 Ώριμο.png
 82-102 Ενήλικο.png

Κάρτες Θησαυρού:
Δυναμικό Παιχνίδι (χρυσή)Κρίση (χρυσή)Σεραφείμ (χρυσή)Χορήγηση Ισχύος (χρυσή)

Σπόροι:
Αγγελοβελανιδιά

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.