Άντληση Υγείας
Άντληση Υγείας.jpg

Σχολή: Πάγου Σχολή Πάγου.png
Βόλοι: 1
Ακρίβεια: 100%
Τύπος: Ζημιά.png
Κείμενο Ξορκιού: Θυσίασε Τσιράκι.png για 350 Θεραπεία (εικονίδιο).png
Το ξόρκι μπορεί να αγοραστεί με Πόντους Εκπαίδευσης

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο 25
Το μαθαίνεις από:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.