Υπάρχουν 5 τηλεμεταφορείς στο Άβαλον συνολικά, σε 2 περιοχές του και έχουν τη μορφή γιγάντιων αψιδών που θυμίζουν Στόουνχετζ. Οι 4 από αυτούς είναι στον κόμβο του κόσμου, ενώ ο πέμπτος είναι τηλεμεταφορέας-πύλη και βρίσκεται στο Βυθό.

Άβαλον Τηλεμεταφορείς.png


Οι περιοχές του Άβαλον που διαθέτουν τηλεμεταφορείς είναι:

Κάλιμπερ που οδηγεί στις περιοχές:

Βυθός, που οδηγεί στις Κατακόμβες


Άλλοι Οδηγοί Τηλεμεταφορέων

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.